Análise de xestión
de explotacións de vacún de leite
Características económicas, bases da producción baixo cuotas na Unión Europea e factores principais na determinación da marxe neta de explotacións de leite en Galiza.

 

O presente estudo ofrécenos as principais características económicas da producción de leite de vacún na Unión Europea con unha especial atención nos custos. Estudan-se as bases económicas da producción baixo cuotas e as alternativas de adaptación ás mesmas.

Posteriormente o traballo analisa os principais factores que determinan a marxen neta das explotacións de leite utilizando unha mostra de explotacións acollidas ao Programa de Xestión da Consellería de Agricultura.


 

INDICE DE CONTIDOS E DESCARGA DO DOCUMENTO

Presentamos a continuación os distintos apartados que conforman esta obra. Preséntanse todos eles comprimidos nun ficheiro con formato zip. Dentro del están os ficheiros en formato para Word 97 (.doc). Se ten algún problema á hora de descarga-lo ficheiro (debido ó seu tamaño) envíe un mail a webmaster@agrobyte.com

Contidos do estudo:
Agradecimientos
Resumen
Introducción
1.- A producción de leite na U.E.
2.- Producción baixo cuotas.
3.- Xestión das explotacións de leite.
4.- Discusión xeral.
5.- Conclusións
Referencias

Descarga do documento: xestion_leite.zip (1.520 kb)

 

AUTORES

Autores Francisco Sineiro García
Departamento de Economía Aplicada.
Escola Politécnica Superior de Lugo

Bernardo Valdes Paços
Departamento de Economía Aplicada.
Escola Politécnica Superior de Lugo

ISBN:
Depósito Legal:

84-89189-44-7
301-97