Cadernos de divulgación sobre
gando vacún e o leite
Índice
Cadernos
A munxidura Mamite Calidade do leite Detección do celo
Dirección e coordinación:

IGNACIO GARCÍA LARA
Dpto. anatomía y Producción Animal
Escola Politécnica Superior
27002 - LUGO

ANA DÍAZ ABELLEIRA
Directora Técnica (AFRILUGO)
Avda. Carrero Blanco 168, Entresuelo
27002 - LUGO

Colaboradores:

Mª JESUS MÉNDEZ MAGANTO
Veterinaria (AFRILUGO)

JUAN GARCÍA ARIAS
Veterinario (AFRILUGO)

MARIA LEGIDE IGLESIA
Veterinaria (AFRILUGO)

Edición HTML: Proyecto Agrobyte
Unidad de Servicios Telemáticos.